Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 425575
Zamieszczone poniżej "Pozycje" zawierają tekst ogłoszenia wraz z załącznikami o organizowanym przetargu.


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2004-01-22

 Nazwa pozycji Data
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 119204R w m-ci Jureczkowa od km 0+270 do km 0+450 2018-01-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej Nowosielce Kozickie - Chwaniów nr ewid działki 386 w m-ci Nowosielce Kozickie od km 0+000 do km 0+330 2018-01-16
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna średniowymiarowego stosowego wyrabianego w długości 2mb (sortyment S2a 200) gatunku buk pospolity o łącznej masie 69,93 m3. 2018-01-15
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć specjalistycznych z dziećmi w placówkach oświatowych Gminy Ustrzyki Dolne, tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych, Sz 2018-01-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: świadczenie dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 w Ustrzykach Dolnych 2018-01-09
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne tj.: nieruchomość oznaczoną numerem działki 167/2 o powierzchni 1,0091 2018-01-04
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Lokalu usługowego w przyziemiu składający się z jadalni, magazynu, zmywalni, pomieszczeń gospodarczych, łazienki, kuchni i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 220 m2 2018-01-04
Gmina Ustrzyki Dolne zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem zamówienia jest szacowanie nieruchomości 2018-01-04
Gmina Ustrzyki Dolne zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem zamówienia wykonanie prac geodezyjnych 2018-01-04
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych Ogłasza przetarg nieograniczony wg regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej Spółki, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych na rogu ulic Wiejskiej i 2017-12-18
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na składowanie drewna tj.: działka nr 250 o powierzchni 2017-12-04
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego 2017-11-23


  Ilość odwiedzin: 4378794