Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Bandrów
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Bandrów

Zakres rzeczowy : zasilanie ze stacji BANDRÓW 4 WZIR (14)

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 74142200-0 Usługi projektowe

Dokumentację należy wykonać zgodnie z :

  • warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu 230/400V z dnia 09.02.2010 r. znak sprawy: RDE4/ZP/Wz/4/99/2010 oraz umową nr 0042183 z dnia 22.02.2010 r. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zawartą pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne z PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. reprezentowaną przez RDE Sanok
  • ustaleniami i uzgodnieniem z Zamawiającym oraz RDE Sanok  

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

 
  Data publikacji   2011-05-18Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Anna Puszczałowska - Mikołajek
 
  Ilość odwiedzin: 1084896