Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza II publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego. Lokal użytkowy o pow. 46.20 m2 znajduje się w miejscowości Moczary 17
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
w Ustrzykach Dolnych
przy ulicy 29 - go Listopada 42

ogłasza II publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego.

Lokal użytkowy o pow. 46.20 m2 znajduje się w miejscowości Moczary 17 (aktualnie funkcjonujący sklep spożywczy).

 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do przygotowania obiektu do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dzierżawca prowadzić będzie obiekt na własny koszt i ryzyko w związku z tym nie może występować z tego tytułu z żadnymi roszczeniami do wydzierżawiającego.
 3. Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem pomieszczeń użytkowych(remonty kapitalne i bieżące)dzierżawca wykonywać będzie na własny koszt, bez prawa roszczeń w stosunku do PGM oraz Gminy Ustrzyki Dolne tak w trakcie trwania umowy dzierżawy, jak i w przypadku jej rozwiązania czy wygaśnięcia. Jednak remonty kapitalne pomieszczeń użytkowych dzierżawca może wykonać każdorazowo po uzyskaniu pisemnej zgody PGM Ustrzyki Dolne.
 4. Dzierżawcy nie wolno oddawać przedmiotu dzierżawy w całości lub części osobie trzeciej, bez zgody wydzierżawiającego.
 5. Wydzierżawiający ma prawo kontroli całego obiektu pod względem stanu technicznego, funkcjonowania i zabezpieczenia przed zniszczeniem lub dewastacją.
 6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 7. Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia za porozumieniem stron.
 8. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

Wadium w wysokości 200 zł należy wpłacić na konto bankowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w BBS w Ustrzykach Dolnych Nr konta: 22 8621 0007 2001 0012 2379 0002 lub w kasie przedsiębiorstwa. Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalono na 120 zł + 23% VAT – 27 zł 60/100gr. co daje 147 zł 60/100gr. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 10 zł. Oprócz czynszu płatnego z góry do 10 każdego miesiąca najemca jest zobowiązany płacić za wywóz nieczystości stałych, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, energię elektryczną. Przetarg na dzierżawę nieruchomości odbędzie się 03 Czerwca 2011 roku o godz. 10.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium do dnia 01 Czerwca 2011 roku.

Wpłacone wadium zostanie:

 • zwrócone jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu
 • przepada jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy w terminie do 7 dni
 • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego w przypadku rozstrzygnięcia przetargu na jej korzyść Bliższych informacji można uzyskać pod nr 134611417.

Dyrektor PGM w Ustrzykach Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.  

 
  Data publikacji   2011-05-20


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Dyrektor ZGM Jerzy Jóźwiak
 
  Ilość odwiedzin: 1084893